کلسترومتر بیریکس

این دستگاه با اندازه گیری میزان بیریکس دقت بالاتری نسبت به کلسرتومتر های قدیمی برای اندازه گیری میزان ایمنوگلوبولین ها در آغوز دارد

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

This post is also available in: English