دستگاه پاستور آغوز مدل TINY

كوچكترين دستگاه از مدل دستگاه هاي پاستور آغوز كه طراحي شده است براي دامداري هايي با ابعاد كوچك

مزاياي اين دستگاه :

كاركرد فوق العاده ساده براي اپراتور

بدون نياز به تجهيزات خاص در محل نصب

دقت بسيار بال در پاستوريزه كردن آغوز

بدون هيچگونه آسيب به فاكتورهاي داخلي آغوز

حذف تمامي عوامل باكترياي ويروسي،قارچي و انگلي عامل اسهال و پونوموني گوساله

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email