دستگاه تاكسي ميلك

دستگاه تاكسي ميلك جديدترين دستگاه شيركت شيرماك ميباشد كه امكان حمل و نقل و توزيع شير در گوساله دان با قابليت گرم كردن و پاستور كردن شير را فراهم مي سازد.

اين دستگاه در ابعاد مختلف ساخته ميشود .

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email